courses
főoldal / Nyílt kurzusok
Nyílt kurzusok
Kommunikáció

A nyílt kurzus célja, hogy a kommunikáció jelentőségéről és lehetőségeiről nyújtson olyan alapvető ismereteket, melyeket a múzeumok mindennapi működésük során hasznosíthatnak. Megtudhatjuk, miért fontos az intézményen belüli kommunikáció tudatos szervezése, irányítása, valamint, hogy a PR és a marketing eszközök miként járulnak hozzá egy adott intézmény sikerességének növeléséhez. Információkat kaphatunk arról, hogy mire szükséges odafigyelni egy-egy rendezvény megszervezése folyamán, valamint arról, hogy a digitális elköteleződés hogyan befolyásolja a múzeum és a látogatók közötti kapcsolatot.

Projektmenedzsment a múzeumban

A nyílt kurzus keretein belül ismereteket szerezhetünk a projektalapú munkavégzés folyamatáról, jellemzőiről. Egy konkrét múzeumi munkafolyamat példáján keresztül láthatjuk, hogy az elméleti módszerek hogyan alkalmazhatóak a múzeumi tevékenység során. Megtudhatjuk, hogy mire érdemes odafigyelni egy projekt tervezésekor, lebonyolításakor, mely tényezők segítik elő annak eredményességét.

Közgyűjteményi Digitalizálás - Fehér Könyv Online Workshop (archív kurzus)

A nyílt kurzus a 2020-ban megrendezésre került „Közgyűjteményi Digitalizálás - Fehér Könyv Online Workshop” előadásait és a rendezvény segédanyagait tartalmazza. A workshop a Fehér Könyv. Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez című kiadvány egyes fejezeteit dolgozta fel.

Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés (archív kurzus)

A nyílt kurzus az EMMI Múzeumi Főosztálya és az MNM OMMIK által 2021-ben megszervezett „Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés” című webináriumon elhangzottak anyagát dolgozza fel. Témái között szerepel a hagyományos, és digitális nyilvántartás, a korszerű muzeológiai módszertanok és követendő irányelvek a gyűjteménykezelés, valamint a gyűjteményi digitalizálás területein.

Állományvédelem alapjai (archív kurzus)

A nyílt kurzus az EMMI Múzeumi Főosztálya és az MNM OMMIK által 2021-ben megszervezett  „Az állományvédelem alapjai” című webinárium anyagából áll, melynek szakmai programját a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság (MÁB) állította össze. A kurzus témái között szerepel a természeti környezet és az urbanizáció veszélyforrásai, a gyűjteményi raktárakkal és a kiállításokkal szemben támasztott követelmények, az állományvédelmi feladatok megszervezése, valamint a műtárgykörnyezetet mérő és szabályozó készülékek működése.

MNM Logo
OMMIK text logo