courses
főoldal / kurzusok
AKTUÁLIS
TANANYAGOK LISTÁJA
Állományvédelem alapjai (archív kurzus)

A nyílt kurzus az EMMI Múzeumi Főosztálya és az MNM OMMIK által 2021-ben megszervezett  „Az állományvédelem alapjai” című webinárium anyagából áll, melynek szakmai programját a Múzeumi Állományvédelmi Bizottság (MÁB) állította össze. A kurzus témái között szerepel a természeti környezet és az urbanizáció veszélyforrásai, a gyűjteményi raktárakkal és a kiállításokkal szemben támasztott követelmények, az állományvédelmi feladatok megszervezése, valamint a műtárgykörnyezetet mérő és szabályozó készülékek működése.

Bevezetés a Múzeumi Spektrumba

A társadalmi és gazdasági környezet egyre gyorsuló ütemben változik, melyben a múzeumoknak magas színvonalon kell megfelelniük a társadalmi és fenntartói elvárásoknak. Emellett az intézményeket hatékonyan és eredményesen, a jogszabályok teljes körű betartásával kell működtetni. A Múzeumi Spektrum a muzeális intézmények szakmai működését leíró alapdokumentum, a múzeumi folyamatokat, feladatokat korszerűen kezelő, egységes szabályrendszer, mely elősegíti az egységes múzeumi gyakorlat, módszertan és fogalomrendszer létrejöttét. A standard segítségével a jogszabályi és szakmai követelmények, protokollok egyaránt beépülnek a szakmai munkafolyamatokba, támogatva a hatékony és minőségi feladatellátást, valamint a belső és külső ellenőrzésekre történő rendszerszintű felkészülést. Az ingyenes képzés a Múzeumi Spektrumról alapismereteket nyújt, melyek elengedhetetlenek a további Múzeumi Spektrum képzések elvégzéséhez. A képzések indulásának időpontjai és a jelentkezések részletei az MNM OMMIK honlapján (ommik.hu) és Facebook oldalán (Múzeum Most oldal), valamint az MNM OMMIK Hírlevelében kerülnek meghirdetésre.

Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés (archív kurzus)

A nyílt kurzus az EMMI Múzeumi Főosztálya és az MNM OMMIK által 2021-ben megszervezett „Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés” című webináriumon elhangzottak anyagát dolgozza fel. Témái között szerepel a hagyományos, és digitális nyilvántartás, a korszerű muzeológiai módszertanok és követendő irányelvek a gyűjteménykezelés, valamint a gyűjteményi digitalizálás területein.

Kommunikáció

A nyílt kurzus célja, hogy a kommunikáció jelentőségéről és lehetőségeiről nyújtson olyan alapvető ismereteket, melyeket a múzeumok mindennapi működésük során hasznosíthatnak. Megtudhatjuk, miért fontos az intézményen belüli kommunikáció tudatos szervezése, irányítása, valamint, hogy a PR és a marketing eszközök miként járulnak hozzá egy adott intézmény sikerességének növeléséhez. Információkat kaphatunk arról, hogy mire szükséges odafigyelni egy-egy rendezvény megszervezése folyamán, valamint arról, hogy a digitális elköteleződés hogyan befolyásolja a múzeum és a látogatók közötti kapcsolatot.

Közgyűjteményi Digitalizálás - Fehér Könyv Online Workshop (archív kurzus)

A nyílt kurzus a 2020-ban megrendezésre került „Közgyűjteményi Digitalizálás - Fehér Könyv Online Workshop” előadásait és a rendezvény segédanyagait tartalmazza. A workshop a Fehér Könyv. Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez című kiadvány egyes fejezeteit dolgozta fel.

MNM Logo
OMMIK text logo