courses
főoldal / kurzusok
AKTUÁLIS
TANANYAGOK LISTÁJA
Bevezetés a Múzeumi Spektrumba

A társadalmi és gazdasági környezet egyre gyorsuló ütemben változik, melyben a múzeumoknak magas színvonalon kell megfelelniük a társadalmi és fenntartói elvárásoknak. Emellett az intézményeket hatékonyan és eredményesen, a jogszabályok teljes körű betartásával kell működtetni. A Múzeumi Spektrum a muzeális intézmények szakmai működését leíró alapdokumentum, a múzeumi folyamatokat, feladatokat korszerűen kezelő, egységes szabályrendszer, mely elősegíti az egységes múzeumi gyakorlat, módszertan és fogalomrendszer létrejöttét. A standard segítségével a jogszabályi és szakmai követelmények, protokollok egyaránt beépülnek a szakmai munkafolyamatokba, támogatva a hatékony és minőségi feladatellátást, valamint a belső és külső ellenőrzésekre történő rendszerszintű felkészülést. Az ingyenes képzés a Múzeumi Spektrumról alapismereteket nyújt, melyek elengedhetetlenek a további Múzeumi Spektrum képzések elvégzéséhez. A képzések indulásának időpontjai és a jelentkezések részletei az MNM OMMIK honlapján (ommik.hu) és Facebook oldalán (Múzeum Most oldal), valamint az MNM OMMIK Hírlevelében kerülnek meghirdetésre.

Kommunikáció

A nyílt kurzus célja, hogy a kommunikáció jelentőségéről és lehetőségeiről nyújtson olyan alapvető ismereteket, melyeket a múzeumok mindennapi működésük során hasznosíthatnak. Megtudhatjuk, miért fontos az intézményen belüli kommunikáció tudatos szervezése, irányítása, valamint, hogy a PR és a marketing eszközök miként járulnak hozzá egy adott intézmény sikerességének növeléséhez. Információkat kaphatunk arról, hogy mire szükséges odafigyelni egy-egy rendezvény megszervezése folyamán, valamint arról, hogy a digitális elköteleződés hogyan befolyásolja a múzeum és a látogatók közötti kapcsolatot.

Projektmenedzsment a múzeumban

A nyílt kurzus keretein belül ismereteket szerezhetünk a projektalapú munkavégzés folyamatáról, jellemzőiről. Egy konkrét múzeumi munkafolyamat példáján keresztül láthatjuk, hogy az elméleti módszerek hogyan alkalmazhatóak a múzeumi tevékenység során. Megtudhatjuk, hogy mire érdemes odafigyelni egy projekt tervezésekor, lebonyolításakor, mely tényezők segítik elő annak eredményességét.

MNM Logo
OMMIK text logo